Norsk barnelegeforening

Til yngre barn med symptomer fra luftveiene bør systemiske steroider begrenses til moderate/alvorlige former for laryngitt og ved akutt bronkopulmonal obstruksjon der det er klare holdepunkter for atopisk astma.

3. JULI 2018
Gutt hos lege FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Systemiske steroider (tabletter, oppløselige tabletter, injeksjoner) gis til et stort antall barn med nedre luftveisinfeksjon, men bør på grunn av manglende effekt og mulighet for bivirkninger begrenses til følgende indikasjoner:

  1. Akutt laryngitt: ved moderat eller alvorlig luftveisobstruksjon, primært for å redusere behovet for innleggelse i sykehus.
  2. Akutt bronkopulmonal obstruksjon: hos yngre barn med betydelige symptomer der det er klare holdepunkter for at barnet har atopisk astma.

Systemiske steroider skal ikke gis til barn med bronkiolitt eller obstruktivitet utløst av virus uten mistanke om atopisk astma.

Foreldre bør ikke utstyres med systemiske steroider til egenbehandling av barn i hjemmet.

Referanser:

  • Øymar K, Mikalsen IB, Nag T, Halvorsen T, Crowley S. Systemiske steroider til førskolebarn med symptomer fra nedre luftveier. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137:698-699.
  • Bjornson CL, Johnson DW. Croup in children. CMAJ 2013; 185: 1317 – 23.
  • Russell KF, Liang Y, O'Gorman K et al. Glucocorticoids for croup. Cochrane Database Syst Rev 2011; 1: CD001955.
  • Deshpande DR, Martinez FD. The dilemma of systemic steroids in preschool children with recurrent wheezing exacerbations. Pediatr Pulmonol 2016; 51: 775 – 7.
  • de Benedictis FM, Attanasi M. Asthma in childhood. Eur Respir Rev 2016; 25: 41 – 7.