Norsk barnelegeforening

Unngå røntgen av thorax og gjentatte blodprøver ved bronkiolitt. Oksygenbehandling og pulsoksymetri avsluttes når barnet holder metning >90% i romluft.

3. JULI 2018

Sykehistorie og funn ved undersøkelse gir et godt bilde av alvorlighetsgrad ved bronkiolitt. Gjentatte blodprøver, røntgen av thorax og overvåking med pulsoksymeter er ikke nødvendig, men vurderes ved mistanke om respirasjonssvikt eller ved klinisk mistanke om sekundær bakteriell infeksjon.

Når oksygen gis kan dette avsluttes når SpO2 > 90 og tilstanden ellers er tilfredsstillende.

Referanser:

  • Diagnosis and management of bronchiolitis. Pediatrics 2006, 118, 1774-93.
  • Akenroye, A.T., Baskin, M.N., Samnaliev, M. & Stack, A.M. Impact of bronchiolitis guideline on ED resource use and cost: a segmented time-series analysis. Pediatrics 2014, 133, e227-34.
  • Ralston, S.L. et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014, 134, e1474-502.
  • Ralston, S.L. et al. A Multicenter Collaborative to Reduce Unnecessary Care in Inpatient Bronchiolitis. Pediatrics 2016, 137.
  • Skjerven, H.O. et al. Racemic adrenaline and inhalation strategies in acute bronchiolitis. N Engl J Med 2013, 368, 2286-93.
  • Quinonez, R.A. et al. When technology creates uncertainty: pulse oximetry and overdiagnosis of hypoxaemia in bronchiolitis BMJ 2017