Norsk barnelegeforening

Unngå å teste med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi mot matvarer uten en grundig gjennomgang av barnets sykehistorie.

3. JULI 2018
Gutt hos lege FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Allergiprøver (spesifikk IgE) mot matvarer kan ikke alene gir svar på om et barn er allergisk mot denne matvaren. Både paneler og spesifikk IgE mot enkeltallergener kan være positive selv om barnet ikke har allergi. Å ta slike tester uten riktig grunnlag fra sykehistorien, kan føre til at barn feilaktig blir diagnostisert med allergi og får fjernet matvarer fra kosten. Dette kan i verste fall føre til mangelsykdommer og veksthemning. Grunnlag for å ta tester er:

1) Typiske symptomer på straksallergi som kommer minutter til timer etter inntak av en matvare. Vanligvis testes da bare det på aktuelle allergen, ev. kan panel benyttes ved reaksjon på ukjent allergen.

2) Moderat til alvorlig atopisk eksem. Paneler kan da benyttes som screening, men svarene må tolkes med forsiktighet.

Referanser:

  • Bird JA, et al. Food allergen panel testing often results in misdiagnosis of food allergy. J Pediatr. 2015; 166: 97-100.
  • NIAID-Sponsored Expert Panel. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: S1-58.
  • Noimark, L. et al. Nutritional problems related to food allergy in childhood. Pediatric Allergy and Immunology, 2008; 19:188–195.
  • Alvares, M. et al. Misdiagnosed food allergy resulting in severe malnutrition in an infant. Pediatrics 2013; 132: e229–e232.