Norsk barnelegeforening

Unngå oversiktsbilder av buken hos barn med langvarige magesmerter

16. JANUAR 2019

Barn med magesmerter bør utredes med en god sykehistorie, klinisk undersøkelse, enkle blodprøver og kalprotektin i avføring når det er mistanke om inflammatorisk tarmsykdom. Målrettede røntgenundersøkelser brukes ved konkret mistanke om sykdomsårsak, og ultralyd gir vanligvis god nok informasjon. Forstoppelse er en klinisk diagnose, oversiktsbilde er vanligvis lite nyttig og tolkningen er subjektiv.

 

Referanser

  • Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents. Gastroenterology 2016¸ 150: 1456-68.
  • Berger MY, Tabbers MM, Kurver MJ, et al. Value of abdominal radiography, colonic transit time, and rectal ultrasound scanning in the diagnosis of idiopathic constipation in children: a systematic review. Journal of Pediatrics 2012; 161(1):44-50.
  • Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al: European Society for Pediatric Gastroenterology H, Nutrition, North American Society for Pediatric G. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 58(2): 258-274.
  • Freedman SB, Thull-Freedman J, Manson D, et al. Pediatric abdominal radiograph use,constipation, and significant misdiagnoses. Journal of Pediatrics 2014; 164(1):83-88