Norsk barnelegeforening

Unngå rutinemessig inhalasjonsbehandling ved bronkiolitt

17. JANUAR 2019

Inhalasjoner med beta-2-agonister har ikke effekt ved bronkiolitt. Inhalasjoner med adrenalin skal heller ikke gis rutinemessig, men kan eventuelt forsøkes hos noen utvalgte barn med betydelig respirasjonsbesvær. Effekten evalueres grundig og avsluttes dersom det ikke er effekt. Inhalasjoner med hypertont eller isotont saltvann er heller ikke vist å påvirke symptomer eller forløpet ved bronkiolitt og anbefales ikke.

 

Referanser