Norsk endokrinologisk forening

Unngå rutinemessig ultralyd av tyreoidea hos pasienter med patologiske tyreoidea-funksjonstester

Tilfeldige oppdagede knuter i tyreoidea er veldig vanlig. Ultralyd vil ofte identifisere knuter som ikke er relatert til tyreoidea funksjon.
18. APRIL 2021

Ved palpasjonsfunn som gir mistanke om malignitet eller operasjonsindikasjon av åndre årsaker, brukes ultralyd av tyreoidea til å identifisere og karakterisere knuter og store struma. Malignitetssuspekte funn ved UL av tyreoidea utredes videre hos kirurg med finålspunksjoncytologi (FNAC).

Hos pasienter med hypertyreose som er TRAS/TSI negative, anbefales tyreoidea scintigrafi for å skille mellom tilstander som gir økt opptak ved scintigrafi (TRAS/TSI negativ Graves sykdom og toksisk knutestruma/ toksisk adenom.) og tilstander som gir lavt opptak (destruksjonstyreoiditter og tyroksin/jodoverdose).

Referanser: