Norsk forening for allmennmedisin

Unngå å ta CRP og hurtigtest for streptokokker før pasienten har blitt vurdert av lege.

28. FEBRUAR 2020
En kvinne ser på en prøve i en lab. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Begrunnelse: Ulike tilstander gir varierende grad av stigning i CRP, og testresultatet alene gir ingen informasjon om behovet for videre utredning eller behandling. Luftveisinfeksjoner med smerter i hals er svært vanlig, et fåtall av disse skyldes streptokokkinfeksjon, og enda færre vil ha nytte av antibiotikabehandling. En negativ test kan ikke utelukke behandlingstrengende infeksjon. Friske bærere av streptokokker i halsen kan teste positivt uten sykdom.

Ukritisk prøvetaking medfører forventninger i befolkningen til at tester er nødvendig og medfører unødig bekymring for sykdom og økt risiko for overbehandling med antibiotika.

Referanser: 

  • Spinks A, Glasziou  PP, Del Mar  CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD000023. DOI: 10.1002/14651858.CD000023.pub4.
  • Rebnord IK, Sandvik H, Mjelle AB, Hunskaar S. Out-of-hours antibiotic prescription after screening with C reactive protein: a randomised controlled study. BMJ Open. 2016 May 12;6(5): e011231. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-011231.