Norsk forening for dermatologi og venerologi

Unngå eksisjon av pigmentert lesjon uten mistanke om malignt melanom

Opptil to tredeler av alle melanomer i hud utvikler seg fra melanocytter i klinisk normal hud, utenfor pigmentnaevi. Derfor er det ingen helsegevinst i å fjerne klinisk benigne pigmentnaevi for å forebygge kreft, forekomsten av melanom i slike utvalg er svært lav.
14. DESEMBER 2022

Ved begrunnet mistanke om malignt melanom, for eksempel hvis én lesjon tydelig avviker i utseende fra pasientens øvrige pigmenterte hudlesjoner («Ugly duckling sign») skal den fjernes. Pasientene skal informeres om at eksisjoner i hud alltid resulterer i arr, av og til i form av hypertrofisk arr eller keloid, og at sårinfeksjon med protrahert forløp kan oppstå. Potensiell nytte, faren ved å avstå og mulige ulemper må avveies før eventuell eksisjon.
Årlig sjekk av føflekker anbefales kun dersom det foreligger risikofaktorer for melanom.

Referanser

  • Argenziano  G, Catricalà  C, Ardigo  M,  et al.  Dermoscopy of patients with multiple nevi: improved management recommendations using a comparative diagnostic approach.  Arch Dermatol. 2011;147(1):46–49.
  • Pampena R, Kyrgidis A, Lallas A et al. J Am Acad Dermatol 2017; 77: 938–945.e4.
  • Lindelöf B, Hedblad MA, Ringborg U. Nevus eller malignt melanom? Rätt kompetens ved diagnostik gir lägre kostnader. Läkertidningen 2008; 105: 2666–9.
  • Berg-Knudsen T, Ingvaldsen CA, Mørk G et al. Eksisjon av hudlesjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0060.
  • P Gjersvik «Melanom er farlig, føflekker er snille»;  Tidsskr Nor Legeforen· 2020 — 23.06.2020: DOI: 10.4045/tidsskr.20.0486