Norsk forening for dermatologi og venerologi

Unngå å teste for matvareallergi når pasientens sykehistorie ikke gir en begrunnet mistanke om allergi

Spesifikk IgE mot en matvare kan også påvises når pasienten er klinisk tolerant. Testing uten begrunnet mistanke om allergi vil gi flere falske positive resultater og kan derfor føre til feilaktig diagnostisering av matvareallergier og unødvendige diettrestriksjoner
14. DESEMBER 2022

Riktig diagnose og behandling av matvareallergi krever spesifikk IgE-testing fremfor paneler, basert på pasientens sykehistorie med typiske symptomer på straksallergi som kommer minutter til timer etter inntak. De fleste med eksem har ikke matvareallergi. Allergiutredning kan imidlertid være indisert ved eksem som ikke responderer på standard behandling.

Referanser

  • Werfel T, Ballmer-Weber B, Eigenmann PA, et al. Eczematous reactions to food in atopic eczema: Position paper of the EAACI and GA2LEN. Allergy 2007; 62(7):723–8.
  • Bernstein IL, Li JT, Bernstein DI, et al. Allergy diagnostic testing: an updated practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Mar;100:S1–148. PMID: 18431959.
  • NIAID-Sponsored Expert Panel: Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 2010 Dec;126(6 Suppl):S1–58. PMID: 21134576.
  • Sicherer SH, Wood RA, et al. Allergy Testing in Childhood: Using Allergen-Specific IgE Tests, Pediatrics. 2012 Jan;129(1):193–197. PMID: 22201146