Norsk forening for dermatologi og venerologi

Unngå systemisk behandling av mistenkt neglesopp uten at soppinfeksjon er bekreftet

Diagnostikk av neglesopp kun ut fra klinikk er vanskelig, og fører ofte til overdiagnostisering
14. DESEMBER 2022

Negleprøve til dermatofytt-PCR er en sensitiv og spesifikk test som børgjøres før eventuell antifungal behandling. Alternativt kan direkte mikroskopi eller dyrkning rekvireres. Prøve tas best ved å skrape fra undersiden av neglen i overgangssonen mellom syk og frisk negl og/eller klippe av en neglebit. Prøvematerialet sendes tørt på et plastrør med kork. 

Behandlingen med peroral terbinafin er langvarig og hos opptil 25 % av pasientene fører den ikke til målet. Det kan sees milde (inkl. smaksforstyrrelser, mageplager, hodepine) og i sjeldne tilfeller alvorlige (inkl. leversvikt og SJS/TEN) bivirkninger ved bruk av peroral terbinafin.)
Ved soppinfeksjon i tånegler med lett misfarging og liten tendens til progresjon, kan man i mange tilfeller avvente forløpet uten behandling.
Infeksjon av fingernegler, subjektive plager, samt omfattende infeksjoner av tåneglene, taler imidlertid for systemisk behandling. Hvis <50% av distale negl er affisert, vil ofte lokalbehandling (neglelakk-preparater) gi remisjon.
Pasienter med diabetes og immunsupprimerte er særlig utsatt for residiv av neglesopp. Hos disse vil derfor målet være symptomlindring, og lokalbehandling er da den beste løsningen. 

Referanser:

  • Gupta AK, et al. Confirmatory testing prior to initiating onychomycosis therapy is cost-effective. J Cutan Med Surg. 2018 Mar/Apr;22(2):129–141
  • Ameen M, et al. British Association of Dermatologists’ guidelines for the management of onychomycosis 2014. Br J Dermatol. 2014 Nov;171(5):937–58. 
  • Vender RB, et al. Prevalence and epidemiology of onychomycosis. J Cutaneous Med Surg. 2006 Nov;10(6):S28–S33.
  • Gupta AK, et al. Onychomycosis in the 21st century: an update on diagnosis, epidemiology, and treatment. J Cutan Med Surg. 2017 Nov/Dec;21(6):525–539
  • Prøvetaking: NEL