Norsk forening for geriatri

Unngå å foreskrive nye medikamenter til eldre uten først å gjøre legemiddelgjennomgang

4. JULI 2018
Lege snakker med pasient
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Behandling med mange medikamenter samtidig (polyfarmasi) øker risikoen for bivirkninger og sykehusinnleggelser blant eldre. Legemiddelgjennomgang kan bidra til å forebygge både under- og overbehandling, redusere risiko for bivirkninger og interaksjoner og dermed bedre behandlingen og livskvaliteten til eldre
pasienter.

Referanser:

  • Hovstadius B, Petersson G, Hellstrom L, Ericson L. Trends in inappropriate drug therapy prescription in the elderly in Sweden from 2006 to 2013: assessment using national indicators. Drugs Aging. 2014;31(5):379-86.
  • Fried TR, O’Leary J, Towle V, et al. Health outcomes associated with polypharmacy in community-dwelling older adults: a systematic review. Journal of American Geriatric Society 2014;62(12):2261-72.
  • Jodar-Sanchez F, Malet-Larrea A, Martin JJ, et al. Cost-utility analysis of a medication review with follow-up service for older adults with polypharmacy in community pharmacies in Spain: The conSIGUE Program. PharmacoEconomics 2015;33:599-610.
  • Steinman MA1, Hanlon JT. Managing medications in clinically complex elders: "There's got to be a happy medium.” JAMA 2010 Oct 13;304(14):1592-601.