Norsk forening for geriatri

Unngå bruk av antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri hos eldre

4. JULI 2018
Hanskekledde hender som håndterer urinprøve
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Eldre med asymptomatisk bakteriuri og pasienter med urinveiskateter uten symptomer skal ikke behandles med antibiotika. Overflødig antibiotikabehandling kan medføre at urinveiene blir kolonisert med mer resistente eller virulente bakterier enn de opprinnelige.

Studier har vist at asymptomatisk bakteriuri ikke har gitt økt sykelighet eller dødelighet. Screening og behandling av asymptomatisk bakteriuri er kun indisert før urologiske prosedyrer som medfører slimhinnebløding.

Referanser:

  • Helsedirektoratets retningslinjer for bruk av antibiotika:
    • http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
    • https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus
  • Nicolle LE, Bradley S, Colgan R. Infectious Diseases Society of America Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults. Clin Infect Dis 2005;40:643-54
  • Guidelines on Urological Infections, European Association Urology. https://uroweb.org/guideline/urological-infections/?type=pocket-guidelines
  • Mody L, Juthani-Mehta M. Urinary tract infections in older women: a clinical review. JAMA 2014;311(8):844-54.
  • Abrutyb E, et.al. Does asymptomatic bacteriuria predict mortality and does antimicrobial treatment reduce mortality in elderly ambulatory women? Ann Intern Med. 1994 May 15;120 (10):827-33.