Norsk forening for geriatri

Unngå bruk av antidepressiva hos eldre uten først å gjennomføre adekvat utredning, og vurdere ikke-medikamentelle tiltak

4. JULI 2018

Antidepressiva er i utstrakt bruk, ofte uten at adekvat utredning er gjennomført, og uten oppfølging under pågående behandling. Studier har vist at antidepressiva har begrenset effekt, og kun hos enkelte pasienter. Samtidig er bivirkninger vanlig. Blant annet viser forskning at risikoen for fall og hoftebrudd er økt hos gamle som behandles med antidepressiva. Ikke-medikamentelle tiltak som lysbehandling og kognitiv adferdsterapi virker like godt eller bedre mot depresjon - og har færre bivirkninger. Dersom man velger å gjøre medikamentelt behandlingsforsøk av diagnostisert depresjon, må pasienten følges opp slik at virkning og bivirkninger kan monitoreres og dosering og behandlingsvarighet tilpasses.

Referanser:

  • Iden KR, Hjorleifsson S, Ruths S. Treatment decisions on antidepressants in nursing homes: a qualitative study. Scand J Prim Health Care. 2011;29(4):252-6.
  • Midlov P, Andersson M, Ostgren CJ, Molstad S. Depression and use of antidepressants in Swedish nursing homes: a 12-month follow-up study. Int Psychogeriatr. 2014;26(4):669-75.
  • Jakobsen JC et al. Selective serotinin reuptake inhibitors vs placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis.   BMC Psychiatry (2017) 17:58.
  •  Boyce RD, Hanlon JT, Karp JF, Kloke J, Saleh A, Handler SM. A review of the effectiveness of antidepressant medications for depressed nursing home residents. J Am Med Dir Assoc. 2012;13(4):326-31.
  • Bruyere O, Reginster JY. Osteoporosis in patients taking selective serotonin reuptake inhibitors: a focus on fracture outcome. Endocrine. 2014;48(1):65-68.