Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Unngå å bestille mer enn én enhet erytrocyttkonsentrat om gangen hos stabile ikke-blødende pasienter

4. JULI 2018
Blodposer
FOTO: Ahus

En restriktiv transfusjonspraksis med et hemoglobin terskel på 7-8 g/dL bør brukes for de fleste innlagte, ikke-blødende og hemodynamisk stabile pasienter uten symptomer på inadekvat vevsperfusjon /oksygenering. En enhet erytrocyttkonsentrat er ofte tilstrekkelig for å bedre pasientens symptomer og/eller heve hemoglobin til et akseptabelt nivå. Transfusjon av erytrocyttkonsentrat er assosiert med økt morbiditet og mortalitet hos hospitaliserte, høyrisiko pasienter. Bestilling av flere enheter bør bare skje etter ny vurdering av pasientens kliniske tilstand og etter kontroll av hemoglobin.

Referanser:

  • Berger et al. Significant reduction of red blood cell transfusion requirements by changing from a double-unit to a single-unit transfusion policy in patients receiving intensive chemotherapy or stem cell transplantation. Haematologica. 2012
  • Clinical Practice Guidelines From the AABB, Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. Jeffrey L. Carson JL et al., JAMA. 2016.
  • Carson JL, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database Syst Rev. 2012.
  • Hebert PC, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med. 1999.
  • Marik PE, et al. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature. Crit. Care Med. Sep 2008.
  • Retter A, et al. Guidelines on the management of anaemia and red cell transfusion in adult critically ill patients. Br J Haematol. 2013.
  • Szczepiorkowski ZM, et al. Transfusion guidelines: when to transfuse. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013.

Relevante lenker:

https://choosingwiselycanada.org/transfusion-medicine/

https://www.blood.gov.au/document/single-unit-transfusion-guideline-clinical-guideline-format-pdf

https://www.aabb.org/pbm/Documents/Choosing-Wisely-Five-Things-Physicians-and-Patients-Should-Question.PDF

https://www.blood.gov.au/pbm-guidelines