Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Unngå bestilling av pretransfusjonstesting dersom pasienten ikke vil trenge blodtransfusjon

4. JULI 2018

Preoperativ transfusjonstesting skal rekvireres bare før de operasjoner der blodtransfusjon ofte er indisert. Unødvendig pretransfusjonstesting fører til unødvendig blodtap for pasienten. Sykehusene/avdelingene bør utarbeide rutiner for når det er nødvendig med pretransfusjonstesting i forbindelse med ulike kirurgiske prosedyrer.

Referanser:

Relevante lenker:

https://choosingwiselycanada.org/transfusion-medicine/

https://www.blood.gov.au/pbm-guidelines

http://www.diliguide.nl/document/7584