Norsk forening for klinisk farmakologi

Unngå bruk av smertetrappen ved behandling av kroniske ikke-maligne smerter.

26. JANUAR 2022

Begrunnelse:

Smertetrappen ble utviklet for kreftsmerter («titrér til effekt»). Den kan benyttes ved akutte smerter, men er uegnet ved langvarige ikke-maligne smerter.

Referanser: