Norsk forening for lungemedisin

Unngå å skrive ut pasienter med ny oksygenbehandling uten å avtale kontroll innen kort tid for å verifisere at det er et vedvarende behov for oksygenbehandling.

9. MARS 2021

Begrunnelse:

Hypoksi bedrer seg ofte etter at pasienter restituerer i forløpet av akutt sykdom, og vedvarende behandling med oksygen kan medføre unødvendig ulempe og risiko. Når oksygen forskrives bør det samtidig legges en plan om å revurdere behovet I løpet av 3 måneder etter utskrivelse. Evidensbaserte kriterier bør legges til grunn for å avgjøre hvem som skal fortsette med langtids oksygenbehandling i stabil fase.

Referanser:

  • Suntharalingam J, Wilkinson T, Annandale J, et al. British Thoracic Society quality standards for home oxygen use in adults. BMJ Open Resp Res 2017;4:e000223. doi:10.1136/ bmjresp-2017-000223
  • O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J on behalf of the British Thoracic Society Emergency Oxygen Guideline Group, et al BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings Thorax 2017;72:ii1-ii90.
  • MacNee W. Prescription of oxygen: still problems after all these years. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172:517–22.