Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Unngå å ta røntgen i utredningen av nesebrudd.

25. FEBRUAR 2021

Begrunnelse:

Bruk av røntgen i utredning av nesebrudd bør unngås. Det gir begrenset utbytte i vurdering av nesebrudd.

Referanser:

  • Edward Westfall, Benton Nelson, Dominic Vernon, et al. Nasal bone fractures and the use of radiographic imaging: An otolaryngologist perspective. Am J Otolaryngol. 2019. Article in press