Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Unngå å ta ultralyd bihuler ved sinusitt.

25. FEBRUAR 2021

Begrunnelse: 

Ved behov for billeddiagnostikk ved akutt og kronisk sinusitt gir CT og MR bihuler mer informasjon og er mindre avhengig av undersøker enn ultralyd bihuler. CT/ MR gir gode muligheter for forløpskontroll. Ved bihuleoperasjoner bør CT/ MR bilder være tilgjengelige på operasjonsstuen.

Referanser: 

  • Perleth M, Jakubowski E, Busse R. Diagnosis of acute maxillary sinusitis in adults - systematic review and meta-analysis. Koln, Germany: German Agency for Health Technology Assessment at the German Institute for Medical Documentation and Information (DAHTA) (DIMDI); 1999.
  • Dammann F. Imaging of paranasal sinuses today. Radiologe. 2007;47(7):576, 578-583.
  • Hayes, Inc. Imaging for rhinosinusitis. Health Technology Assessment. Final Report. Prepared by Hayes, Inc. for the Washington State Health Care Authority Health Technology Assessment Program. Olympia, WA: Washington State Health Care Authority; April 3, 2015.