Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Unngå bruk av oral antibiotika ved ukomplisert akutt ekstern otitt.

25. FEBRUAR 2021

Begrunnelse: 

Systemisk administrasjon av antibiotika gir ikke tilstrekkelig dekning mot bakterier som forårsaker de fleste episoder med akutt ekstern otitt ved at de ikke kommer frem til infeksjonsfokus. Lokal administrasjon av egnet produkt gir derimot god dekning mot disse organismene.

Referanser: 

  • Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, et al. Clinical practice guideline: acute otitis externa. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(1 Suppl):S1-S24.
  • http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=nHfSj23K