Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Unngå CT bihuler og ukritisk forskriving av antibiotika ved ukomplisert akutt rhinosinusitt.

25. FEBRUAR 2021

Begrunnelse

Virale infeksjoner forårsaker majoriteten av akutt rhinosinusitt og under 2 % utvikler seg til bakterielle infeksjoner. De fleste tilfeller av akutt rhinosinusitt går over uten behandling innen to uker. Ukomplisert akutt rhinosinusitt kan ofte diagnostiseres klinisk, dyrkning fra nasofarynks er ikke indisert, ei heller CT bihuler eller annen billedundersøkelse. Antibiotika er ikke anbefalt til pasienter med ukomplisert akutt rhinosinusitt som har et fredelig sykdomsforløp og tilgang til oppfølging eller rekontakt med helsevesenet. Ved beslutning om å behandle med antibiotika anbefales fenoksymetylpenicillin som førstevalg for de fleste pasienter.

Referanser: 

  • Ahovuo-Saloranta, A., Rautakorpi, U.-M., Borisenko, O. V., Liira, H., Jr, J. W. W., & Mäkelä, M. (2008). Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: 10.1002/14651858.cd000243.pub2
  •  http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=nHfSj23K