Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Unngå rutinemessig bruk av antibiotika ved bihulekirurgi.

25. FEBRUAR 2021

Begrunnelse:

Profylaktisk systemisk administrasjon av antibiotika har ikke vist å gi gunstig effekt ved bihulekirurgi fordi de når dårlig frem til infeksjonsfokus.  Lokalbehandling er best ved at der oppnås gode konsentrasjoner i vevet, og dermed gir best effekt på de vanligste patogene mikrobene. Systemisk antibiotika kan vurderes utfra individuelle forhold og risikofaktorer.

Referanser: 

  • Evidence-Based Use of Perioperative Antibiotics in Otolaryngology. Patel PN, Jayawardena ADL, Walden RL, Penn EB, Francis DO. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 May;158(5):783-800. Epub 2018 Feb 6.
  • http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=nHfSj23K