Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Unngå rutinemessig forskrivning av systemiske antibiotika ved ukomplisert renning fra ører med ventilasjonsrør eller ved akutt mediaotitt.

25. FEBRUAR 2021

Begrunnelse:

Lokalbehandling med antibiotikaholdige øredråper er bedre enn systemisk antibiotika, steroidholdige øredråper og ingen behandling. Muligens bedre effekt av lokal antibiotikaholdige dråper enn saltvannskylling.

Danske retningslinjer anbefaler lokale antibiotikadråper ved renning over 3 dager, anbefaler at der ikke gis systemiske antibiotika.

Referanser: 

  • Interventions for children with ear discharge occurring at least two weeks following grommet insertion. Cochrane review 2016 Venekamp RP, Javed F, vanDongen TMA,   Waddel A, Schilder AGM
  • Danish guidelines on management of otitis media in preschool children. Heideman CH et. al: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 87(2016) 154-163
  • http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=nHfSj23K