Norsk gynekologisk forening

Unngå cytologiscreening som ikke følger retningslinjene i det nasjonale Livmorhalsprogrammet.

13. JUNI 2019

Begrunnelse: Livmorhalsprogrammet er i en overgangsperiode med utprøving av ulike algoritmer for HPV-testing i primærscreening for ulike aldersgrupper. Kreftregisteret har oversikt over retningslinjene, se referanse. Husk at screening er en rutineprøve hos kvinner uten symptomer. Ved symptomer vil det som regel være mer aktuelt med biopsi.

Referanser:

  • https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/