Norsk gynekologisk forening

Unngå hormonanalyser hos kvinner med normal menstruasjonssyklus uten klinisk indikasjon.

- Unngå rutinemessig androgenanalyse.
- Unngå måling av progesteron hos kvinner med amenoré eller oligomenoré.
13. JUNI 2019

Begrunnelse: I løpet av menstruasjonssyklus skjer store variasjoner i gonadotropiner (FSH og LH), østradiol og progesteron. En tilfeldig prøve gir lite informasjon hvis man ikke kjenner syklusdag for prøvetaking og varighet av aktuelle syklus. Sporadisk anovulatoriske sykler hos regelmessig menstruerende kvinner er beskrevet å forekomme hos 5,5-12,8 %. Hormonanalyser i premenopausen varierer ofte mye over korte tidsrom, og klinikk vil være viktigere beslutningsstøtte enn hormonsvar.

Hormonanalyser av kvinner som bruker p-piller bør unngås.

Androgenanalyse er unødvendig hvis det ikke foreligger tegn på virilisering eller mistanke om PCOS.

Progesteron bekrefter at ovulasjon har funnet sted i de foregående 14 dager, og det er lite sannsynlig ved langvarig amenoré.

 

Referanser:

  • Malcolm CE, Cumming DC. Does anovulation exist in eumenorrheic women? Obstet Gynecol. 2003 Aug; 102(2):317-8.
  • Lynch KE, Mumford SL, Schliep KC, Whitcomb BW, Zarek SM, Pollack AZ, Bertone-Johnson ER, Danaher M, Wactawski-Wende J, Gaskins AJ, Schisterman EF. Assessment of anovulation in eumenorrheic women: comparison of ovulation detection algorithms Fertil Steril. 2014 Aug;102(2):511-518.e2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.04.035. Epub 2014 May 27.