Norsk gynekologisk forening

Unngå regelmessige kontroller av tilfeldig påvist myoma uteri/leiomyomer hos asymptomatiske kvinner.

13. JUNI 2019

Begrunnelse: Benigne uterine leiomyomer er den vanligste bekkentumor hos kvinner. Estimert livstidsrisiko er 70 % hos kaukasiske kvinner og 80 % hos afrikanske kvinner. Leiomyomer går oftest i regress etter menopause, ofte også etter fødsel. Uterussarkomer er svært sjeldne. En norsk registerstudie publisert i 2016 fant forekomst på 0.86/100 000 (0.0001 %) hos kvinner over 16 år.

Referanser:

  • Baird DD, Dunson DB, Hill MC, et al. High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol 2003; 188:100.
  • Uterine leiomyosarcoma – incidence, treatment, and the impact of morcellation. A nationwide cohort study. Mette Skorstad, Andrew Kent, Marit Lieng, Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Sep;95(9):984-90. doi: 10.1111/aogs.12930. Epub 2016 Jun 7
  • http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-gynekologi-2015/Myoma-uteri/