Norsk gynekologisk forening

Unngå rutinemessig ultralydundersøkelse av livmorhalsen hos gravide uten tidligere historie med for tidlig fødsel eller senabort.

13. JUNI 2019

Begrunnelse: Livmorhalsen hos gravide endres i løpet av svangerskapet, den avkortes normalt med økende gestasjonsalder fra rundt 30. svangerskapsuke. For kvinner uten risikofaktorer anbefales ikke rutinemessig undersøkelse av livmorhalsen.

Referanser:

  • http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Truende-for-tidlig-fodsel1/