Norsk karkirurgisk forening

Unngå å utføre carotis endarterektomi evt stenting på de fleste asymptomatiske pasienter

28. MARS 2019

Målet med carotiskirurgi evt stenting er å forebygge hjerneslag, og gir i kombinasjon med beste medisinske behandling, en vellykket risikoreduksjon når utført hos pasienter med symptomatisk sykdom. Medisinsk behandling alene er et effektivt alternativ for de fleste asymptomatiske pasienter.

Referanser:

  • Hobson RW, Mackey WC, Ascher E, Murad MH, Calligaro KD, Comerota AJ, et al. Management of atherosclerotic carotid artery disease: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery. J Vasc Surg 2008;48:480-6.
  • Voeks JH, Howard G, Roubin GS, Malas MB, Cohen DJ, Sternbergh WC, et al. Age and outcomes after carotid stenting and endarterectomy: the carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial. Stroke 2011;42(12):3484-90.
  • Wach MM, Dumont TM, Shakir HJ, Snyder KV, Hopkins LN, Levy EI, et al. Carotid artery stenting in nonagenarians: are there benefits in surgically treating this high risk population? J Neurointerv Surg 2015;7(3):182-7.