Norsk karkirurgisk forening

Unngå å utføre endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer hos de fleste pasienter med asymptomatiske aneurismer og kort forventet levetid

28. MARS 2019

Behandling av asymptomatiske abdominale aortaaneurismer anbefales når rupturrisiko overskrider behandlingsrisiko, og når pasienten har forventet levetid til å ha nytte av en slik profylaktisk prosedyre. De eldste pasientene og høy-risiko pasienter som har kort forventet levetid, og høyere risiko for komplikasjoner ved og etter endovaskulær behandling, bør ikke behandles.

Referanse:  

  • EVAR Trial Participants. Endovascular aneurysm repair and outcome in patients unfit for open repair of abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 2): randomised controlled trial. Lancet 2005; 365(9478):2187-92.