Norsk karkirurgisk forening

Unngå å utføre unødvendig ofte ultralydkontroll hos asymptomatiske pasienter med små abdominale aortaaneurismer. Aneurismer som er mindre enn 4,5 cm i diameter kan kontrolleres med årlig ultralydundersøkelse

28. MARS 2019

Regelmessig ultralydkontroll av asymptomatiske pasienter med små abdominale aortaaneurismer er nødvendig for å overvåke aneurismevekst og avgjøre når behandling skal innsettes. Intervallet mellom undersøkelsene dikteres av størrelsen på aneurismet og dets forventede veksthastighet. For hyppige kontroller kan forårsake unødvendig bekymring hos pasienten og er ikke kostnads-effektivt.

Referanser:

  • RESCAN Collaborators, Bown MJ, Sweeting MJ, Brown LC, Powell JT, Thompson SG. Surveillance intervals for small abdominal aortic aneurysms: a meta-analysis. JAMA 2013;309(8):806-13.
  • Thompson SG, Brown LC, Sweeting MJ, Bown MJ, Kim LG, Glover MJ, et al. Systematic review and meta-analysis of the growth and rupture rates of small abdominal aortic aneurysms: implications for surveillance intervals and their cost-effectiveness. Health Technol Assess 2013;17(41):1-118.