Norsk nevrologisk forening

Unngå å rekvirere EEG i utredningen av hodepine

11. SEPTEMBER 2018

EEG har ingen plass i utredningen av hodepine. Diagnostisering av hodepine i primærhelsetjenesten hviler på god anamnese, og klinisk nevrologisk undersøkelse.

Referanser:

  • Gronseth GS, Greenberg MK. The utility of the electroencephalogram in the evaluation of patients presenting with headache: a review of the literature. Neurology 1995
  • Hodepineveileder: NevroNEL Hodepine
  • Diagnostiske kriterier: Den internasjonale hodepineklassifikasjonen (ICHD-3