Norsk nevrologisk forening

Unngå å skrive ut opioid/kodein-preparater eller benzodiazepiner mot hodepine

11. SEPTEMBER 2018

 Opioider og benzodiasepiner gir avhengighet og toleranseutvikling. Opioider kan også øke smertesensitiviteten og utløse medikamentoverforbrukshodepine.

Dersom førstelinjebehanding med paracetamol og ev ibuprofen ikke virker mot migreneanfall, er neste trinn ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) som diklofenak eller tolfenamsyre. Ved manglende effekt av NSAIDS, bør pasienten tilbys triptanbehandling (sumatriptan, eletriptan, frovatriptan etc).

Referanser:

  • Amundsen S, et al. Farmakologisk behandling av migrene Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2015.
  • Becker WJ. Acute Migraine Treatment in Adults. Headache. 2015.
  • Charles A. Migraine N Engl J Med. 2017
  • Bendtsen L et al. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache - report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2010