Norsk nevrologisk forening

Unngå å tilråde anfallsmedisiner mot hodepine uten å informere pasienten om medikamentoverforbrukshodepine. Ved hyppig hodepine bør medikamentinntaket overvåkes med hodepinedagbok.

11. SEPTEMBER 2018

Alle mennesker med hodepine kan utvikle medikamentoverforbrukshodepine dersom de bruker akutt medikasjon mot smerte for ofte. Bruk av opioider, triptaner, ergotamine eller alle typer kombinasjonsmedikamenter mer enn 9 dager i måneden, eller bruk av NSAIDS eller paracetamol mer enn 15 dager i måneden, vil øke risikoen for utvikling av kronisk daglig hodepine. Informer pasienten om dette når dere diskuterer bruk av smertestillende, og før du skriver ut resepter. Den enkleste måten å holde oversikt over medikamentbruk på, er å bruke hodepinedagbok på mobilen eller på papir.

Referanser:

  • Cheung V, et al. Medication overuse headache Curr Neurol Neurosci Rep. 2015.
  • Espen S. Kristoffersen Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment Ther Adv Drug Saf. 2014