Norsk oftalmologisk forening

Unngå å forskrive øyedråper før trabekuloplastikk som primær trykksenkende behandling er vurdert.

15. JUNI 2022

Begrunnelse: 

Laser trabekuloplastikk gir ofte en langvarig trykkreduksjon uten behov for øyedråper. Behandlingen er kostnadseffektiv og eliminerer dessuten problemer med compliance.

Referanser: 

Gazzard et al 2019: Selective laser trabeculoplasty versus eye drops for first-line treatment of ocular hypertension and glaucoma (LiGHT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2019 Apr 13;393(10180):1505-1516.L doi: 10.1016/S0140-6736(18)32213-X. Epub 2019 Mar 9.