Norsk oftalmologisk forening

15. JUNI 2022

Begrunnelse:

Funn ved billedundersøkelser/perimetri kan være falskt positive eller uten klinisk betydning, og medføre unødvendig bekymring og utredning. Indikasjonen for slike undersøkelser bør begrunnes i sykehistorie og/eller funn ved vanlig klinisk undersøkelse.