Norsk oftalmologisk forening

Unngå inngripende behandling av nærsynthet hos barn

15. JUNI 2022

Begrunnelse: 

I motsetning til andre deler av verden har Norge en lav, stabil forekomst av nærsynthet. Behandling som nattlinser eller atropin øyedråper er evidens-basert, men også inngripende, og anbefales bare til utvalgte barn og unge (for eksempel familiær disposisjon eller tidlig debut av nærsynthet), etter grundig diskusjon med foreldre og under nøye oppfølging. Mer utendørsaktivitet og begrenset skjermtid er derimot enkle forebyggende tiltak mot nærsynthet som kan anbefales til alle barn og unge.

Referanser:

  • Ang et al. Review: Myopia control strategies recommendations from the 2018 WHO/IAPB/BHVI Meeting on myopia. Br J Ophthalmol 2020;104:1482-1487.

     

  • Falkenberg HK, Langaas T, Svarverud E. Vision status of children aged 7-15 years referred from school vision screening in Norway during 2003-2013: a retrospective study. BMC Ophthalmology 2019;19:180

  • Hagen LA, Gjelle JVB, Arnegard S, Pedersen HR, Gilson SJ, Baraas RC. Prevalence and possible factors of myopia in Norwegian adolescents. Sci Rep 2018;8:13479

  • Sandfeld L, Weihrauch H, Tubæk G, Mortzos P. Ophthalmological data on 4.5- to 7-year-old Danish children. Acta Ophthalmol 2018;96:379-383