Norsk onkologisk forening

Unngå flerfraksjonert fremfor enkeltfraksjonert palliativ strålebehandling mot ukompliserte smertefulle skjelettmetastaser.

23. JANUAR 2021

Begrunnelse:

Enkeltfraksjonert strålebehandling gir like god effekt mot smerter som flerfraksjonert behandling. Pasientene slipper langvarig sykehusbehandling og kan tilbringe verdifull tid i sitt nærmiljø.

Referanser:

  • Lutz S, et al. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Mar 15;79(4):965-76. PMID: 21277118.
  • Popovic M, et al. Review of international patterns of practice for the treatment of painful bone metastases with palliative radiotherapy from 1993 to 2013. Radiother Oncol. 2014 Apr;111(1):11-7. PMID: 24560750.
  • Sande TA, Ruenes R, Lund JA, Bruland OS, Hornslien K, Bremnes R, Kaasa S. Long-term follow-up of cancer patients receiving radiotherapy for bone metastases: results from a randomised multicentre trial Radiother Oncol. 2009 May;91(2):261-6. doi: 10.1016/j.radonc.2009.02.014. Epub 2009 Mar 21.