Norsk onkologisk forening

Unngå undersøkelser som billeddiagnostikk, blodprøver, scopier etc for å avdekke tidlig asymptomatisk tilbakefall etter kurativt rettet kreftbehandling med mindre slike kontroller har betydning for prognose eller livskvalitet.

23. JANUAR 2021

Begrunnelse: 

I noen tilfeller kan tidlig identifikasjon av tilbakefall av en kreftsykdom som er behandlet med kurativ intensjon øke sannsynligheten for ny kurativt rettet behandling. I andre tilfeller vil ikke slik kunnskap tidlig medføre økt sannsynlighet for livsforlengende eller kurativt rettet behandling.

Referanser:

  • Earle C, et al. Follow-up care, surveillance protocol, and secondary prevention measures for survivors of colorectal cancer [Internet]. 2012 Feb 3 [cited 2014 Sep 23].
  • Fahy BN. Follow-up after curative resection of colorectal cancer. Ann Surg Oncol. 2014 Mar;21(3):738-46. PMID: 24271157.
  • Grunfeld E, et al. Routine follow up of breast cancer in primary care: randomised trial. BMJ. 1996 Sep 14;313(7058):665-9. PMID: 8811760.
  • Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet.no)