Norges Farmaceutiske Forening

Unngå å anbefale snarlig legebesøk, ved god allmenntilstand, for å få antibiotika for «vent og se»-symptomer.

9. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

Symptomer på urinveisinfeksjoner, bihulebetennelse, øyebetennelser og ørebetennelser kan gå over av seg selv etter et par dager. Be kunden se an symptomene et par dager før vedkommende tar kontakt med lege – dersom allmenntilstanden er god, evt. at barnet er
over ett år og ikke er såkalt ørebarn.

Barn under ett år og ørebarn anbefales oftest antibiotika straks. Et ørebarn er et barn med tre eller flere akutte mellomørebetennelser på et halvt år eller minst fire i løpet av ett år.

Referanse: 

  • https://www.antibiotika.no/nar-er-det-nodvendig-med-antibiotika/