Norges Farmaceutiske Forening

Anbefal å avvente uthenting av antibiotika på vent-og-se-resepter samme dag som de er forskrevet.

9. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

En vent-og-se-resept er en antibiotikaresept som legen leverer til pasienten sammen med en muntlig og/eller skriftlig oppfordring om å vente et visst antall dager med å hente ut resepten. Ved sinusitt og otitt kan for eksempel behandlende lege be pasienten vente til symptomene har vart i henholdsvis syv og tre døgn.

For å unngå at ubrukt antibiotika blir stående, med eventuell risiko for senere egenbehandling og fare for antibiotikaresistens, bør det oppfordres til å avvente før antibiotika på vent-og-se-resepter hentes ut.

Referanse

  • https://www.antibiotika.no/vent-og-se-resept/