Norges Farmaceutiske Forening

Fraråd bruk av reseptfrie legemidler/medisinsk utstyr* til egenomsorg utover 7-10 dager, dersom ikke annet er spesifisert i pakningsvedlegget/brukerveiledningen.

9. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

Egenomsorg er når pasienten/kunden forebygger og behandler plager og sykdommer, med eller uten bruk av reseptfrie legemidler, medisinsk utstyr o.l.

De fleste legemidler uten resept er beregnet for egenbehandling i inntil 7-10 dager. Dersom pasienten/kunden fortsatt har plager må det vurderes om annet helsepersonell (lege, tannlege) bør oppsøkes - dersom ikke annet er spesifisert i pakningsvedlegget/brukerveiledningen. Det finnes imidlertid unntak for eksempel bruk av laktulose forebyggende mot forstoppelse.

Overforbruk av reseptfrie legemidler kan føre til bivirkninger som til forveksling kan ligne på symptomer egnet for egenomsorg.

* Med medisinsk utstyr menes i denne sammenheng legemiddelliknende produkter klassifisert som medisinsk utstyr.

Eksempler: 

 • Medikamentoverforbrukshodepine (MOH, medikamentindustert-, rebound hodepine) ved
  langvarig bruk av reseptfrie smertestillende tabletter/kapsler. Referanser:
  • https://nevrologi.legehandboka.no//handboken/sykdommer/hodepine/sekundarehodepiner/medikamentoverforbrukshodepine-moh/
  • https://www.uptodate.com/contents/medication-overuse-headache-etiology-clinical-featuresanddiagnosis?search=medication%20overuse%20headache&source=search_result&selectedTitle
   =1~93&usage_type=default&display_rank=1
 • Tett nese ved langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesespray. Referanser
  • https://helsenorge.no/legemidler/nesespray
  • https://relis.no/Aktuelt/Arkiv/2015/Avhengighet_av_nesespray/
 • Rebound hypersekresjon ved seponering etter langvarig bruk av protonpumpehemmere. Referanse: 
  • https://www.legemiddelhandboka.no/L12.3.2/Legemidler_ved_mage-_og_tarmsykdommer