Norges Farmaceutiske Forening

Unngå å anbefale hostedempende eller slimløsende medisiner til barn* med hoste eller pustebesvær.

9. NOVEMBER 2020

Begrunnelse: 

Hoste og slimproduksjon kan være det første tegn på sykdom i luftveiene eller lungene, men hoste er en normal forsvarsmekanisme. Slimløsende og hostedempende medisiner gir ingen, eventuelt liten, behandlingsmessig fordel. De kan gi bivirkninger, dels alvorlige, og øke risiko for overdose hvis de kombineres med andre medisiner.

* med barn menes fra 0-12 år.

Referanse: 

  • Gjør kloke valg-anbefaling fra Norsk barnelegeforening, tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-barnelegeforening/unnga-hostedempende-eller-slimlosende-medisiner-til-barn-med-hoste-eller-pustebesvar/