Norges Optikerforbund

Unngå håndtering av pasienter i standardiserte systemer som ikke ivaretar pasientens individuelle behov.
23. OKTOBER 2020

Begrunnelse: 

Det er en stadig økende bruk av standardiserte systemer for å sikre god drift og effektivitet i optikerbransjen. Gode rutiner og systematisk tilnærming i forhold til arbeidsoppgaver er positivt, men skal ikke gå utover pasientens behov for individuell vurdering av syn og øyehelse.