Norges Optikerforbund

Unngå ukritisk bruk av avansert avbildningsteknologi.

23. OKTOBER 2020

Begrunnelse: 

Ved enhver undersøkelse skal en vurdere nytteverdi av den aktuelle undersøkelsen før denne gjennomføres. Det har vært faglige diskusjoner i optikerbransjen rundt valget av teknikk for undersøkelse av bakre segment. Ulik avbildningsteknologi har sine fordeler, men man skal ikke glemme at behovet for informasjon og kvaliteten varierer ut fra metode, og at tradisjonelle undersøkelsesmetoder også har sine fordeler.