Norsk Kiropraktorforening

Unngå manuell behandling uten at tiltak som inneholder aktiv medvirkning fra pasienten er satt i gang ved tilbakevendende og/eller vedvarende rygg- og nakkesmerter.

28. OKTOBER 2020

Begrunnelse: 

Et behandlingsforløp basert utelukkende på manuelle behandlingsteknikker gir dokumentert dårligere resultat sammenlignet med tiltak som inneholder aktiv medvirkning fra pasienten. Manuell behandling bør slik sett aldri stå alene, men utføres sammen med informasjon om mekanismer som fører til og opprettholder smerte, råd og veiledning om fysisk aktivitet, og anvisninger om hvordan pasientene kan forholde seg til egen smerte. 

Referanser: 

  • Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa L, Costa L, Ostelo R, et al. Motor Control Exercise for Non-specific Low Back Pain: A Cochrane Review. Spine. 2016
  • Almeida M, Saragiotto B, Richards B, Maher CG. Primary care management of non-specific low back pain: key messages from recent clinical guidelines. The Medical journal of Australia. 2018;208(6):272-5
  • National Guideline C. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines. Low Back Pain and Sciatica in Over 16s: Assessment and Management. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK) Copyright (c) NICE, 2016.; 2016
  • Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA. Noninvasive Treatments for Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians. Annals of internal medicine. 2017;166(7):514-30
  • Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. The Lancet. 2017;389(10070):736-47
  • Gardner T, Refshauge K, McAuley J, Hübscher M, Goodall S, Smith L. Combined education and patient-led goal setting intervention reduced chronic low back pain disability and intensity at 12 months: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2019 Feb 26. pii: bjsports-2018-100080. doi: 10.1136/bjsports-2018-100080. [Epub ahead of print]
  • Bronfort G, Evans R, Nelson B, Aker PD, Goldsmith CH, Vernon H. A randomized clinical trial of exercise and spinal manipulation for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976). 2001 Apr 1;26(7):788-97
  • Binder AI. Neck pain. BMJ Clin Evid. 2008 Aug 4;2008. pii: 1103
  • Kjaer P, Kongsted A,Hartvigsen J, Isenberg-Jørgensen A, Schiøttz-Christensen B, Søborg B, Krog C, Møller CM, Halling CMB, Lauridsen HH, Hansen IR, Nørregaard J, Jørgensen KJ, Hansen LV, Jakobsen M, Jensen MB, Melbye M, Duel P, Christensen SW, Povlsen TM. National clinical guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset neck pain or cervical radiculopathy. Eur Spine J. 2017 Sep;26(9):2242-2257. doi: 10.1007/s00586-017-5121-8. Epub 2017 May 18