Grunnkurs A del 1 OBL - Nettkurs (31738)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 6
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 2 000,-

Formål med kurset

Læringsmål grunnkurs A del 1

Legevakt

HELFO Modul 1

HELFO Modul 2

Regelverket og fastlegekontoret Modul 1

Regelverket og fastlegekontoret Modul 2

Innhold

Grunnkurs A er et obligatorisk femdagers kurs for allmennleger i spesialisering.

Kurset er fra 2018 delt inn i to deler; 6 timers forberedende nettdel (del 1) og firedagers samling (del 2).

Ta kontakt med lokale samlingsarrangører for å få informasjon om del 2.

Før du kan delta på grunnkurs A del 2 må du

OBS! Påmeldingsfrist hos den lokale kursarrangør er vanligvis ca 2-3 måneder før kursstart. For at du skal rekke å gjennomføre del 1 og motta kursbeviset som skal forevises lokal kursarrangør, må du starte nettforberedelsene i god tid før kursstart Grunnkurs A del 2! Du kan ikke delta på samling uten å ha forevist arrangør kursbevis for del 1.

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t