Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell, Sørlandet sykehus HF (32329)

Dato: 25-26. apr 2018
Sted: Sørlandet sykehus HF
Praktiske henvendelser: Sørlandet sykehus HF
Maks antall deltakere 24
Kurseier Sørlandet sykehus HF

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Legevaktsleger og annet legevaktpersonell.

Læringsmål

Kurskomite

Olav Søvik (Kursleder)
Martin Hauge
Richard Skåra
Rolf Jarnes

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell, Sørlandet sykehus HF (32329)

Onsdag 25. april

15.00 Registrering, kaffe og frukt.
15.15 Velkommen og introduksjon. "Bli trygg i akuttmedisinske situasjoner".
15.30 Teamarbeid. Nødnett. Samarbeid med AMK og ambulansetjenesten.
16.00 Pause med kaffe og frukt.
16.15 ABCDE-undersøkelsen. Hva kjennetegner en akutt syk pasient?
16.15 ABCDE-undersøkelsen. Hva kjennetegner en akutt syk pasient?
16.45 Trene på systematisk undersøkelse av akutt syk pasient.
17.15 Pause med pizza.
17.45 Luftveishåndtering, venepunksjon og intraossøs nål.
18.15 Venekanyle.
18.45 Praktiske ferdigheter; Luftvei. Hjertestands. Traume.

Torsdag 26. april

08.00 Traumer; prinsipper for prehospital håndtering, roller på skadested.
08.25 Primær- og sekundærundersøkelse ved traumer.
08.50 Pause med kaffe og frukt.
09.00 Plenumsforelesning med diskusjon og refleksjon: "Det akutt syke barnet".
09.45 Avsansert hjerte-lunge-redning (AHLR) og teamarbeid.
10.00 Kasuistikk-øvelser. Parallellsesjoner med grupper som roterer mellom postene.
12.15 Lunsj.
13.00 Kasuistikk-øvelser. Parallellsesjoner med grupper som roterer mellom postene.
15.15 Evaluering og avslutning.