Alle kurs
ID. 32359

Grunnkurs C del 1 OBL- Nettkurs

Grunnkurs C del 1 OBL - Nettkurs

Informasjon

Grunnkurs C er et obligatorisk firedagers kurs for allmennleger i spesialisering.

Kurset er delt inn i to deler;

  • 8 timers forberedende nettdel (del 1) og
  • tre dagers samling (del 2).

Ta kontakt med lokale samlingsarrangører for å få informasjon om del 2.

Før du kan delta på grunnkurs C del 2, må du

  • bestå alle modulprøver del 1
  • bestille nettkursfaktura som etter en virkedag dukker opp på "Min side" hos Legeforeningen.no (etter noen dager kommer den også per post), og betale den (husk separat kursavgift for samlingsdel)
  • motta kursbeviset - etter registrert betaling dukker kursbeviset opp på "Min side" og det sendes også til deg per mail.

Del 1 må derfor tas i god tid før del 2.

Nettkursbeviset vedlegges søknad til del 2

DEL 1 - 8 timers forberedende del:

Nettkursmoduler

  • Svangerskapsomsorg, 90 min
  • Barn og unge, 90 min
  • Barn som pårørende, 45 minutter
  • Arbeidsmedisin, 90 min
  • Smittevern, 45 min

OBS! Påmeldingsfrist hos den lokale kursarrangør er vanligvis ca 2 måneder før kursstart. For at du skal rekke å gjennomføre del 1 og motta kursbeviset før samling, må du starte nettforberedelsene senest 3 måneder før kursstart Grunnkurs C del 2!!