Alle kurs
ID. 32379

Hindre drop-out i rusbehandling - Nettkurs

Informasjon

  • Kjennskap til hva som ligger i drop-outbegrepet
  • Vite hvilke faktorer som predikerer drop-out fra rusbehandling
  • Kjenne til metoder og verktøy som er nyttige for å hindre drop-out
  • Bidra til refleksjon over egen praksis
  • Føle trygghet i at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig solid for å implementere elementene i sjekklisten i egen enhet og ta i bruk verktøyene og metodene