Hindre drop-out i rusbehandling - Nettkurs (32379)

Antall kurstimer 1
Kurseier TSB - Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Læringsmål

Innhold

Andelen som ikke møter opp til rusbehandling er mye høyere enn på mange andre helseområder.

Risikofaktorer for å droppe ut fra behandling er mindre relatert til brukerens motivasjon, type rusmiddel, utdanningsnivå eller sivile status, enn hvordan terapeuter og behandlere møter pasientene.

I kurset får du vite mer om hvilke risikofaktorer som er kjent og hvordan jobbe for å hindre drop-out fra rusbehandling.

Er du ansatt ved et helseforetak? Gjennomfør kurset fra din arbeidsplass, eller logg deg inn i din helseregions læringsportal her:

Helse Sørøst

Helse Vest

Helse Midt

Helse Nord

Når kurset er fullført, kan du laste ned kursbevis.

Dersom du ikke er ansatt ved et helseforetak, kan du registrere deg i Helse Sørøst sin læringsportal her. Velg Oslo universitetssykehus, Ekstern og søk opp kurset «Hindre dropout fra rusbehandling» fra katalogen.

Når du har fullført kurset, send en mail til tsb@ous-hf.no for å få tilsendt kursbevis.

Godkjenninger

Videreutdanning

Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 1 t

Etterutdanning

Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 1 t